Sense interessos ni comissions

Finançament de CaixaBank

Enviament i devolució gratuïts

0% TAE - Enviament i devolució gratuïts

Política de privacitat

Compromesos amb les teves dades, compromesos amb la teva privacitat.

Som conscients que t’amoïna com es fan servir les teves dades. Per aquest motiu, al Grup CaixaBank sempre ens hem regit pels estàndards més alts de respecte al dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal, establert a la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, perseguint preservar la confidencialitat de la informació dels clients, com a pilar essencial d’un dels nostres valors corporatius fonamentals, la confiança.
Ara, fem un pas endavant més i reforcem el compromís amb la teva privacitat en garantir el tractament de les dades de manera lleial, transparent i responsable, i incorporar a les nostres normes internes i procediments els principis que inclou el Reglament (UE) 20167679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant, el Reglament general de protecció de dades).
Aquesta nova norma homogeneïtza en l’àmbit europeu la protecció de les persones pel que fa al tractament i a la lliure circulació de les dades i estableix un marc d’informació i protecció en què volem que et sentis còmode. Perquè som un Grup amb valors, que treballa amb l’objectiu de generar confiança en l’entorn, amb criteris de proximitat i transparència i buscant sempre donar el millor servei als clients.

I per això t’expliquem com tractem les teves dades personals.

Qui som?

CaixaBank, com ja saps, és el banc més gran d’Espanya pel que fa al nombre de clients, i comercialitza, a més dels seus productes i serveis, els d’un gran grup d’empreses participades, amb activitats en els sectors de serveis de pagament, inversió, assegurances, tinença d’accions, capital de risc, immobiliàries, viàries, de venda i distribució de béns i serveis, serveis de consultoria, lleure i beneficosocials. El llistat d’aquestes empreses el pots trobar a www.CaixaBank.es/empresesgrup i les seves dades, a l’annex al final d’aquesta comunicació (d’ara endavant, les anomenem “empreses del Grup CaixaBank”).

Per a quina finalitat ens cal fer servir les teves dades?

Usos amb finalitat contractual

El primer motiu, i el principal, pel qual ens cal tractar les teves dades és per prestar els serveis que hagis contractat amb nosaltres i per a la nostra pròpia gestió. Aquest tractament és imprescindible. Si no el féssim, no podríem gestionar-te els comptes, targetes, assegurances, etcètera.

Usos amb finalitat legal o reguladora

A CaixaBank, i a les empreses del Grup CaixaBank, estem obligats per diferents normatives a tractar les teves dades per complir amb les obligacions que aquestes normatives disposen. Són normes que ens estableixen, per exemple, obligacions de report regulador, mesures de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme o controls i informes tributaris. En aquests supòsits, el tractament que es fa de les dades es limita al que és necessari per complir aquelles obligacions o responsabilitats requerides legalment.

Usos amb la finalitat de prevenir el frau

També necessitem tractar les teves dades per prevenir el frau, com també per garantir la seguretat tant de la teva informació com de les nostres xarxes i serveis d’informació. Com has pogut veure, aquests tres tipus de tractaments són imprescindibles per poder mantenir la teva relació amb nosaltres. Sense aquests tractaments no et podríem prestar els nostres serveis.

I les meves dades no es fan servir amb més finalitats?

Los anteriores usos son los necesarios para poder prestarte nuestros servicios pero, con tu confianza, nos gustaría ofrecerte mucho más.

Usos amb finalitat comercial basats en l’interès legítim

Llevat que ens hagis dit, o que ens diguis, el contrari, et farem arribar actualitzacions i informació sobre productes o serveis semblants als que ja tinguis contractats. També fem servir la teva informació (moviments de compte, moviments de targeta, préstecs, etcètera) per personalitzar la teva experiència amb nosaltres; per exemple, mostrant-te en primer llocs als caixers i webs les operatives que fas més habitualment; per oferir-te els productes i serveis que s’ajustin al teu perfil i, d’aquesta manera, no molestar-te amb allò que no t’interessi; per explicar-te els beneficis i promocions que tinguem vigents i als quals tinguis dret, perquè no volem que et perdis cap dels avantatges que té ser client nostre, i per avaluar si et podem assignar límits de crèdit preconcedits que puguis fer servir quan ho consideris més oportú; així, quan et calgui, et podrem atendre més de pressa.

No t’amoïnis. En aquests tractaments no fem servir més informació que la que ens has donat tu o la que es genera dels productes contractats durant l’últim any; i si t’estimes més que no ho fem, només ens ho has de dir en qualsevol de les nostres oficines, a l’apartat de correus núm. 209 de València (46080), a l’adreça electrònica www.CaixaBank.es/exercicidedrets o mitjançant les opcions habilitades a aquest efecte a la teva banca per internet i a les nostres aplicacions mòbils. Per a qualsevol altre ús comercial que vulguem fer, t’ho preguntarem abans, com veuràs a continuació. Recorda que un dels nostres valors fonamentals és la confiança.

No t’ho podem ocultar: et volem conèixer millor!

Actualment, hi ha moltes possibilitats de fer servir la informació per conèixer-te millor, donar-te un millor servei, estar més atents i sempre disposats a atendre les teves necessitats. Per aquest motiu, et demanarem autorització per tractar les dades una mica més del que t’explicàvem abans.
Si ja ho has provat, o si ho proves en el futur, estem segurs que no te’n penediràs, però no t’amoïnis, no ho has de decidir ara, t’ho preguntarem a l’oficina, als canals electrònics o en les relacions que estableixis amb la resta d’empreses del Grup CaixaBank.

Usos basats en el teu consentiment

Únicament si ens ho autoritzes quan t’ho preguntem, ens agradaria tractar totes les dades que tenim sobre tu per conèixer-te millor; és a dir, estudiar les teves necessitats per saber quins nous productes i serveis s’ajusten a les teves preferències i analitzar la informació que ens permeti tenir determinat de manera anticipada quina capacitat creditícia tens.
També t’enviarem ofertes de productes de totes les empreses del Grup i de tercers que pensem que et poden interessar. Com t’hem dit, CaixaBank és una gran família, de manera que, quan ens autoritzis aquests tractaments, et beneficiaràs de la feina conjunta de les empreses del Grup CaixaBank del quadre que segueix (recorda que tens la llista actualitzada en tot moment a l’enllaç www.CaixaBank.es/empresesgrup).

 • El banc — CAIXABANK, S.A.
 • L’emissora de les targetes de crèdit i dèbit — CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F.C. E.P., S.A.U.
 • L’emissora de les targetes de prepagament — CAIXABANK ELECTRONIC MONEY, EDE, S.L.
 • L’asseguradora — VIDACAIXA, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS
 • La comercialitzadora de fons — CAIXABANK ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.
 • El banc social, expert en microcrèdits — NUEVO MICRO BANK, S.A.U.
 • La financera de consum — CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F.C. E.P., S.A.U.
 • La companyia de rènting — CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE, S.A.U.
 • La companyia de comerç electrònic — WIVAI SELECTPLACE, S.A.U.
 • La companyia que gestiona els pagaments als comerços — COMERCIA GLOBAL PAYMENTS, E.P., S.L.

Finalment, si tu vols, podrem comunicar les teves dades a tercers amb qui tinguem acords i les activitats dels quals estiguin incloses entre les bancàries, de serveis d’inversió, previsió i assegurador, tinença d’accions, capital de risc, immobiliàries, viàries, de venda i distribució de béns i serveis, de serveis de consultoria, lleure i beneficosocials.
Volem que tinguis molt clar que respectem les tries que fas i que actuem d’acord amb això, de manera que tractarem les dades només per a les finalitats que, entre les tres anteriors, ens hagis autoritzat expressament. A més, la majoria de navegadors web et permeten gestionar les preferències sobre l’ús de les galetes. Recorda que pots ajustar en qualsevol moment el navegador perquè refusi o elimini determinades galetes segons el teu criteri. Igualment, la configuració de privacitat del dispositiu mòbil et permet gestionar el tractament de les dades.

Per cert, quines dades meves es tracten?

Com et pots imaginar, gràcies a la confiança que ens has fet, tenim molta informació sobre tu. Ja t’hem explicat per a quina finalitat fem servir les dades i com pots controlar en cada moment aquests usos, però quina informació concreta teva tractarem?
Bàsicament, són les teves dades d’identificació i de detall de l’activitat professional o laboral, les dades de contacte i les dades financeres i socioeconòmiques, tant les que ens has facilitat com les que es generen dels productes o serveis contractats.
També, només si ho consents així quan t’ho consultem, podrem tractar dades que obtinguem de la prestació de serveis a tercers quan siguis el destinatari del servei, les obtingudes de les xarxes socials que ens autoritzis a consultar, les obtingudes de terceres entitats com a resultat de serveis d’agregació de dades que demanis, les obtingudes de les navegacions que facis pel servei de banca per internet, les aplicacions de telefonia mòbil i altres pàgines web de les empreses del Grup CaixaBank o les obtingudes d’empreses proveïdores d’informació comercial.

Es tracten dades de salut, ideologia o altres dades especials o sensibles?

Amb caràcter general, no necessitem tractar determinades dades teves que es consideren com a categories especials de dades, per exemple, les relatives a l’origen ètnic o racial, opinions polítiques, conviccions religioses o identitat sexual.
Si fos necessari tractar aquesta mena de dades sensibles, en cada cas et demanarem un consentiment explícit. Aquestes són algunes de les situacions en què sí que necessitarem fer servir alguna d’aquestes dades.

Dades de salut relacionades amb productes d’assegurança

Les dades de salut estan dins de la categoria de dades sensibles i tractar-les és imprescindible en la comercialització de determinats productes (salut, vida...). Quan comercialitzem aquests productes, el responsable de les dades de salut és la companyia asseguradora; per aquest motiu, volem que sàpigues que totes les companyies asseguradores de què comercialitzem productes respecten i compleixen estrictament la normativa de protecció de dades.

Dades biomètriques recollides en la signatura electrònica de documents

Quan fem servir sistemes de signatura electrònica, de vegades, per a més seguretat i comoditat teves, es fan servir elements biomètrics a l’hora de crear la signatura; per exemple, el traç de la signatura en tauletes digitalitzadores o les empremtes dactilars en el telèfon mòbil. Aquestes dades són imprescindibles per assegurar-nos que ets tu qui està fent servir les aplicacions i que, per tant, ningú t’està suplantant la identitat.
Per fer servir aquests mitjans de signatura o identificació has d’acceptar explícitament aquests tractaments de dades biomètriques.

Les meves dades estan segures?

Per a nosaltres la seguretat de les teves dades és essencial, i assumim l’obligació i el compromís de protegir-les en qualsevol moment.
Per aquest motiu, dins d’aquest estàndard de màxima protecció, les protegim contra tractaments no autoritzats o il·lícits i contra la pèrdua, destrucció o dany accidental, i tenim implementats els protocols més rigorosos de seguretat de la informació, seguint les millors pràctiques en aquesta matèria.

Durant quant temps cal guardar les meves dades?

Tractarem les teves dades mentre estiguin vigents les autoritzacions d’ús que ens hagis atorgat o bé no hagis cancel·lat les relacions contractuals o de negoci amb nosaltres. Deixarem de tractar-les quan s’hagin revocat les autoritzacions d’ús que ens hagis donat o, si no has revocat les autoritzacions, però has deixat de ser client, quan hagin passat sis mesos des que hagin finalitzat les relacions contractuals o de negoci establertes, sempre que les dades no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals s’havien recollit o tractat.
Això no vol dir que les esborrem immediatament, ja que estem obligats per diferents normes a conservar un cert temps la informació (en molts casos, fins a deu anys), però d’acord amb la normativa, les dades només es conserven per complir amb aquestes obligacions legals, i per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, durant el termini de prescripció de les accions derivades de les relacions contractuals o de negoci subscrites.

A qui es comuniquen les meves dades?

A més de l’intercanvi d’informació comercial entre les empreses del Grup CaixaBank (del qual t’hem informat anteriorment), en determinades ocasions necessitem compartir certa informació amb tercers per poder prestar els nostres serveis o bé perquè una normativa ens ho exigeixi, o bé perquè necessitem el suport d’empreses especialistes que ens ajuden a fer la nostra feina.
A continuació t’expliquem amb qui podem compartir la teva informació, sempre amb la màxima seguretat i confidencialitat:

Comunicació de dades per complir una obligació legal

Com t’hem explicat, col·laborem amb les autoritats, tribunals i organismes públics. Si la normativa ho estableix, hi compartirem la informació que ens demanin.

Comunicació de dades per executar una relació contractual

De vegades, recorrem a prestadors de serveis amb accés potencial a dades de caràcter personal. Aquests prestadors aporten garanties adequades i suficients en relació amb el tractament de les dades, ja que duem a terme una selecció responsable de prestadors de serveis que incorpora requeriments específics en el supòsit que els serveis impliquin el tractament de dades de caràcter personal.
A continuació, veuràs quina tipologia de serveis encarreguem:

 • SERVEIS DE BACK-OFFICE FINANCER
 • SERVEIS DE SUPORT ADMINISTRATIU
 • SERVEIS D’AUDITORIA I CONSULTORIA
 • SERVEIS JURÍDICS I DE RECUPERACIÓ D’ACTIUS I IMPAGATS
 • SERVEIS DE PAGAMENT
 • SERVEIS DE MÀRQUETING I PUBLICITAT
 • SERVEIS D’ENQUESTES
 • SERVEIS DE CALL CENTER
 • SERVEIS LOGÍSTICS
 • SERVEIS DE SEGURETAT FÍSICA
 • SERVEIS INFORMÀTICS (SEGURETAT DELS SISTEMES I DE LA INFORMACIÓ, CIBERSEGURETAT, SISTEMES D’INFORMACIÓ, ARQUITECTURA, ALLOTJAMENT, PROCÉS DE DADES)
 • SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS (VEU I DADES)
 • SERVEIS D’IMPRESSIÓ, ENSOBRAMENT, ENVIAMENTS POSTALS I MISSATGERIA
 • SERVEIS DE CUSTÒDIA I DESTRUCCIÓ DE LA INFORMACIÓ (DIGITAL I FÍSICA)
 • SERVEIS DE MANTENIMENT D’EDIFICIS, INSTAL·LACIONS I EQUIPS

També podem comunicar les teves dades a tercers que són necessaris per al desenvolupament, compliment i control dels contractes de productes i serveis que has subscrit amb nosaltres, per exemple, a cambres o sistemes de compensació per executar transferències o rebuts o per pagar taxes o tributs.

Es transfereixen les meves dades fora de l’espai econòmic europeu?

El tractament de les teves el fan, amb caràcter general, prestadors de serveis situats dins de l’espai econòmic europeu o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció.
En altres supòsits, garantim la seguretat i legitimitat del tractament de les dades exigint als proveïdors que disposin de normes corporatives vinculants que garanteixin la protecció de la informació de manera semblant a com l’estableixen les normes europees, que estiguin acollits al Privacy Shield, en cas de prestadors de serveis als Estats Units, o que subscriguin les clàusules tipus de la Unió Europea.
EEn tot moment vetllarem que, independentment de qui sigui que té la teva informació per ajudar-nos a prestar els nostres serveis, ho fa amb totes les garanties.

Caixabank i les empreses del seu grup tenen un delegat de protecció de dades?

Efectivament, tal com requereix la normativa de protecció de dades, les empreses del Grup CaixaBank tenen un delegat de Protecció de Dades que s’ocupa que tots els tractaments que s’efectuïn es facin amb un respecte total a la teva privadesa i la normativa aplicable en cada moment.
El delegat de Protecció de Dades està a la teva disposició per atendre totes les qüestions que puguis tenir relatives al tractament de les teves dades personals i a l’exercici dels teus drets. Pots contactar amb el de Protecció de Dades a: www.CaixaBank.es/delegatprotecciodedades

Quins drets tinc amb relació a les meves dades i el tractament que se’n fa?

Aquests són els drets que pots exercir amb relació a les teves dades:

 • Dret d’accés — Dret a conèixer quines dades teves tractem.
 • Dret de revocació del consentiment — Dret de retirar el consentiment en qualsevol moment quan ens hagis donat autorització per tractar les dades.
 • Dret de rectificació — Dret que rectifiquem o completem les teves dades si són inexactes.
 • Dret d’oposició — Dret d’oposar-te als tractaments basats en l’interès legítim.
 • Dret de limitació — Dret que limitem el tractament de les teves dades (en determinats supòsits, que preveu expressament la normativa).
 • Dret de portabilitat — Dret que et lliurem les teves dades (dades tractades per executar productes i serveis i dades que tractem amb el teu consentiment) perquè les puguis transmetre a un altre responsable.

Pots exercir aquests drets en qualsevol dels canals que posem a la teva disposició:

 • A les oficines de CaixaBank o de les empreses del Grup.
 • Mitjançant comunicació postal adreçada a l’apartat de correus núm. 209 de València (46080).
 • A l’adreça electrònica www.CaixaBank.es/exercicidedrets.
 • Mitjançant les opcions habilitades a aquest efecte a la banca per internet i les aplicacions mòbils.

Addicionalment, ja saps que, si malgrat tot tens alguna reclamació derivada del tractament de les dades que no hàgim pogut solucionar, la pots adreçar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

ANNEX

CAIXABANK, S.A.: carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, amb NIF A-08663619, inscrit en el Registre Mercantil de València, full V-178351, i inscrit en el Registre Administratiu Especial del Banc d’Espanya amb el número 2100.
CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER, E.F.C. E.P., S.A.U.: carrer de Caleruega, 102, 28033 Madrid, amb NIF A-08980153, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, full M-656492, i inscrita en el Registre Administratiu Especial del Banc d’Espanya amb el número 8776.
CAIXABANK ELECTRONIC MONEY, EDE, S.L.: carrer de Caleruega, 102, 28033 Madrid, amb NIF B-65866105, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, full M-657263, i inscrita en el Registre Administratiu Especial del Banc d’Espanya amb el número 6702.
VIDACAIXA, S.A.U. DE SEGUROS Y REASEGUROS: passeig de Recoletos, 37, 28004 Madrid, amb NIF A-58333261, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, full M-658924, inscrita en el Registre Administratiu d’Entitats Asseguradores de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions amb el número C-611 i com a entitat gestora de fons de pensions amb el número G-0021.
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U.: passeig de la Castellana, 51, 28046 Madrid, amb NIF A-08818965, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, full M-M-661074, i inscrita en el Registre de Societats Gestores d’Institucions d’Inversió Col·lectiva de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) amb el núm. 15.
NUEVO MICRO BANK, S.A.U.: carrer de l’Aduana, 18, 28013 Madrid, amb NIF A-65619421, inscrit en el Registre Mercantil de Madrid, full M-558139, i inscrit en el Registre Administratiu Especial del Banc d’Espanya amb el número 0133.
CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE, S.A.U.: carrer de Caleruega, 102, 28033 Madrid, amb NIF A-58662081, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, full M-656663.
WIVAI SELECTPLACE, S.A.U.: Gran Via de les Corts Catalanes, 159-163, planta 8a, 08028 Barcelona, amb NIF A-58481730, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, full 50420.
COMERCIA GLOBAL PAYMENTS, E.P., S.L.: carrer de Caleruega, 102, 28033 Madrid, amb NIF B-65466997, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, full M-658735, i inscrita en el Registre Administratiu Especial del Banc d’Espanya amb el número 6802.