Sense interessos ni comissions

Finançament de CaixaBank

Enviament i devolució gratuïts

0% TAE - Enviament i devolució gratuïts

Finançament

Com funciona el finançament?

Pots finançar la comanda mitjançant pagament amb targeta. A la fitxa del producte hi pots trobar tots els terminis de fraccionament disponibles. Consulta a les formes de pagament totes les condicions del fraccionament.1

1. Finançament ofert mitjançant targeta amb CaixaBank Payments & Consumer, EFC, EP, SAU per adquirir el producte en exclusiva a Wivai Selectplace, SAU i pel preu total que s’indica. CaixaBank, SA, entitat agent de l’emissora de la targeta, l’entitat híbrida de pagament CaixaBank Payments & Consumer, EFC, EP, SAU, amb CIF A-08980153. Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 36556, foli 29, full M-656492, i inscrita en el Registre Oficial d’Entitats del Banc d’Espanya amb el codi 8776. El sistema de protecció de fons de clients usuaris de serveis de pagament triat per CaixaBank Payments & Consumer, EFC, EP, SAU és el dipòsit en un compte separat obert a CaixaBank, SA.