Sense interessos ni comissions

Finançament de CaixaBank

Enviament i devolució gratuïts

0% TAE - Enviament i devolució gratuïts

Condicions Generals Club Wivai

Condicions generals del programa de fidelitació ‘’Club Wivai’’

PRIMERA. - Per a què serveixen aquestes condicions generals?

Aquestes condicions generals estableixen el funcionament del Club Wivai, que és el programa de fidelització de Wivai Select Place, S. A. U. , amb domicili a Gran Via de les Corts Catalanes, 159; 08014- Barcelona i CIF A-58481730.

El Club Wivai es limita al territori espanyol.

SEGONA. - Qui pot ser membre del Club i com es dona d'alta?

Poden ser socis del Club Wivai les persones físiques majors de 18 anys residents a Espanya.

Per a això hauran de:

 • 1. Donar-se d'alta com a socis del club a través del següent enllaç www.wivai.com/beneficios-club o els canals que Wivai tingui disposats en cada moment. Durant el procés d'alta, Wivai sol·licitarà al nou soci les dades necessàries per al registre. En el termini de 1 mes el nou soci rebrà un correu electrònic de benvinguda al club.
 • 2. Haver llegit i acceptat aquestes condicions generals mitjançant els canals que Wivai tingui disposats en cada moment. Tots els socis tindran a la seva disposició en tot moment la versió actualitzada d' aquestes condicions generals en el següent enllaç: www.wivai.com/terminos-club

A més, seran socis del club Wivai totes les persones que siguin titulars o beneficiàries de la targeta Wivai.

TERCERA. - Quins beneficis té el Club per als socis?

Els socis podran gaudir dels següents beneficis:

 • 1. Obtenir els descomptes i regals en els termes que Wivai comunicarà als socis.
 • 2. Tindran accés a ventes anticipades i productes exclusius per a socis del Club en els termes que Wivai comunicarà als socis.

QUARTA. - ¿Caduca la condició de soci?

La condició de soci no caduca.

CINQUENA. - Com es produeix la baixa del soci al Club?

 • 1. El soci podrà sol·licitar la seva baixa quan ho desitja a través de l'enllaç www.wivai.com/notificacionesclub o dels canals que Wivai tingui disposats en cada moment. La baixa voluntària suposarà la desactivació del compte del soci i la pèrdua de qualsevol avantatge que pogués tenir el soci al seu favor.
 • 2. Si Wivai decidís suprimir el Club, li ho notificarà als socis. Aquests podran utilitzar els avantatges al seu favor almenys durant els 2 mesos següents a la data de notificació. La supressió del Club implicarà la desactivació del compte del soci i la pèrdua de qualsevol altre avantatge que pogués tenir el soci al seu favor.
 • 3. A més, Wivai podrà revocar la condició de soci si detecta l'incompliment d'aquestes condicions generals o la comissió d'actes fraudulents, irregulars, especulatius o duts a terme amb mala fe. Per exemple, si el soci falseja la informació sol·licitada per a l'alta, si es dona d'alta més d'una vegada usant diferents adreces de correu electrònic o facilitant dues dates de naixement, si tramita una nova alta d'un soci ja existent per obtenir un avantatge restringit als nous socis, si compra articles amb la intenció de retornar-los per obtenir avantatges que no li corresponen com un preu irregularment inferior en un o diversos articles. La revocació suposarà la desactivació del compte del soci i la pèrdua qualsevol avantatge que pogués tenir el soci al seu favor.

SISENA. - Pot un soci sol·licitar la baixa de les comunicacions del Club?

Si un soci no vol rebre més comunicacions del Club, podrà donar-se de baixa mitjançant l' enllaç de baixa que s' inclourà en totes les comunicacions del Club. Si el soci clica a l'enllaç, la baixa serà automàtica i s'aplicarà a les següents 24h.

SETENA. - Qui tractarà les dades dels socis?

A continuació, li facilitem la informació bàsica sobre el tractament de les seves dades. Pot consultar el detall complet de com utilitzarem les seves dades en la nostra Política de Privacitat, a la qual pot accedir en qualsevol moment des de www.wivai.com/politicadeprivacidad

El responsable del tractament de les seves dades personals en les seves relacions contractuals i de negoci amb nosaltres és Wivai Selectplace, S. A. U. NIF: A-58481730. Gran Via de les Corts Catalanes 159-163, planta 8a. 08028 - Barcelona Espanya.

Corresponsables del tractament. A més, per a determinats tractaments que l'informem en detall en la nostra política, Wivai Select Place i les empreses del Grup CaixaBank tractessin conjuntament les seves dades, decidint de manera conjunta els objectius ("per a què es fan servir les dades") i els mitjans utilitzats ("com es fan servir les dades") sent, per tant, corresponsables d'aquests tractaments.

Trobarà la llista de les empreses que tracten les seves dades, així com els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat en: www.caixabank.es/empresasgrupo

Quins tractaments realitzem amb les seves dades?

El tractament de les seves dades pot variar en funció del grau d' identificació que estableixi en les relacions contractuals que manté amb nosaltres, per això:

Si vostè s'ha registrat a Wivai utilitzant mitjans d'identificació facilitats per CaixaBank, S. A. ("CaixaBank"), si vostè finança l'adquisició del producte Wivai mitjançant una operació de crèdit amb CaixaBank o realitza la contractació d'un producte la modalitat de rènting, li considerarem un client plenament identificat ("Client Wivai Identificat") i li aplicaran els següents tractaments:

 • Tractaments basats en el consentiment: Aquests tractaments es realitzen únicament si vostè ha donat la seva autorització per a això.
 • Elaborar perfils i analitzar les seves dades per configurar-li una oferta personalitzada de productes i serveis del Grup CaixaBank.
 • Comunicar-li l' oferta comercial de productes i serveis del Grup CaixaBank.
 • Cedir les seves dades a empreses que no formen part del Grup CaixaBank.
 • Tractaments necessaris per a l' execució de les Relacions Contractuals.
 • Tractaments necessaris per complir amb obligacions normatives.
 • Tractaments basats en l' interès legítim de Wivai.

En el cas que vostè es registri a Wivai sense els mitjans anteriorment descrits, com succeeix en l'alta d'usuari i la compra de productes i serveis al web de Wivai, li considerarem un usuari no identificat ("Client Wivai Usuari"), i li aplicaran determinats tractaments, detallats en aquesta Política de Privacitat.

 • Tractaments necessaris per a l' execució de les Relacions Contractuals.
 • Tractaments necessaris per complir amb obligacions normatives.
 • Tractaments basats en l' interès legítim de Wivai.

Wivai Select Place i les empreses del Grup CaixaBank han nomenat un Delegat de Protecció de Dades, que l'atendrà per respondre a qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals i a l'exercici dels seus drets.

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades per fer-li arribar els seus suggeriments, consultes, dubtes o reclamacions a través d' aquesta adreça: www.caixabank.com/delegadoprotecciondatos.

Vostè pot exercir els seus drets d' accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, portabilitat de dades personals, a retirar el seu consentiment i a no ser objecte d' una decisió automatitzada d' acord amb la llei, a través dels següents canals:

 • A les oficines de CaixaBank obertes al públic.
 • Mitjançant les opcions habilitades en l' espai de clients en www.wivai.com
 • A l' adreça electrònica: www.caixabank.com/ejerciciodederechos
 • Mitjançant un escrit dirigit a l'Apartat de Correus número 209 de València (46080).

A més, si té alguna reclamació derivada del tractament de les seves dades, pot dirigir-la a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ( www.agpd.es).