Sense interessos ni comissions

Finançament de CaixaBank

Enviament i devolució gratuïts

0% TAE - Enviament i devolució gratuïts

Condicions generals de compra

Condicions generals de l’oferta

Àmbit d'aplicació

Aquestes condicions són d'aplicació a totes les promocions, ofertes i vendes d'articles efectuades a través de Wivai Selectplace, S.A.U. (Wivai), així com a la contractació de productes i serveis oferts per aquesta entitat.

Entitats col·laboradores de les promocions i ofertes

Les promocions i ofertes accessibles a través de Wivai les efectuen les empreses col·laboradores de Wivai

Caixabank, SA, amb domicili a l'Av. Diagonal, 621 (08028 Barcelona), NIF A08663619, inscrita en el Registre Administratiu Especial del Banc d'Espanya amb el número 2100 i en el Registre Mercantil de Barcelona, sota el volum 42.657, foli 33, full B-41232, inscripció 109a; i CaixaBank Payments, EFCEP,SAU, amb domicili a la Gran Via de Carles III, 94 (08028 Barcelona), amb NIF A-58513318, i inscrita en el Registre Oficial d'Entitats del Banc d'Espanya amb el codi 8788 i en el Registre Mercantil de Barcelona, sota el volum 9429, llibre 8617, foli 190, full 105912, inscripció 1a; col·laboren exclusivament en el finançament per a l'adquisició dels bens o la contractació de serveis. Aquestes ofertes estan subjectes a les normes establertes per la Llei d'ordenació del comerç minorista, defensa i usuaris, i per la resta de normes de desenvolupament o que les substitueixin.

Despeses, existències i publicitat

Els preus de tots els articles promocionats per Wivai inclouen impostos i despeses d'enviament. Totes les ofertes són vàlides fins que s'esgotin les existències. En el cas dels productes de regal, estaran disponibles fins que s'esgotin les existències. Els continguts, el catàleg de productes, les ofertes, les promocions, les imatges i, en general, tota la informació publicada per Wivai, ja sigui en aquest lloc web o a través d'altres mitjans, es considerarà vigent fins a la data que s'hi indiqui o, si escau, fins que s'actualitzi. Wivai es reserva el dret d'actualitzar, modificar o eliminar continguts, quan ho consideri convenient i sense avís previ.
Wivai fa servir tota la diligència deguda per mantenir la coherència dels continguts amb la realitat. Tanmateix, els preus, les característiques i les imatges poden contenir algun error tipogràfic.
En el cas dels vehicles, les despeses de matriculació i els impostos corresponents no s'hi inclouen i correran a càrrec del comprador. Dins del procés de compra se sol·licitarà a l'usuari que n'accepti els termes i les condicions.

Garantia del fabricant

Els productes objecte de la compra han de ser conformes a les característiques publicitades, així com amb el que s'estableix en aquestes condicions generals i en les condicions establertes pel fabricant (d'ara endavant, "garantia de conformitat").
Cada producte objecte de compra es remet al comprador amb les corresponents instruccions d'ús i amb les condicions generals del fabricant. A més de la garantia de conformitat, el fabricant pot atorgar, de manera voluntària, una garantia comercial addicional. En aquest cas, es remetrà juntament amb l'objecte de compra indicat en els termes.
La factura o el justificant de compra s'ha de conservar a efectes e garantia per a un possible canvi, reparació o devolució de l'article. Un cop passats els primers 15 dies de la recepció de la comanda, si el producte presenta alguna anomalia o incidència de postvenda, el client pot contactar directament amb el telèfon d'assistència tècnica de l'article o amb Wivai. La garantia de conformitat té una duradade dos anys.
En cas de manifestar-se la falta de conformitat durant els sis primers mesos a comptar des de l'entrega de l'article, es presumeix que aquesta falta de conformitat ja existia quan es va entregar el bé.

Entrega a domicili

El servei d'entrega a domicili és una cortesia de Wivai gràcies als acords pactats amb els fabricants i distribuïdors de les diferents marques comercialitzades. No té cap cost addicional. L'entrega de la comanda s'efectuarà a través d'un servei de missatgeria en el lloc indicat en un termini no superior a 5 dies hàbils després de fer el cobrament (en el cas dels enviaments a les Illes Canàries, el termini addicional és de fins a 7 dies hàbils). En la gran majoria de casos, el termini d'entrega és inferior, però dependrà de la població d'entrega i de les rutes dels serveis logístics.

Exercici del dret de desistiment

El comprador tindrà dret a resoldre el contracte o a desistir de la compra en un termini de 14 dies naturals, que començarà a comptar a partir de la data de recepció de l'article sol·licitat. El producte haurà d'estar en perfectes condicions, amb l'embolcall original complet, sense matricular (en el cas dels vehicles) i amb els accessoris o regals que s'hi incloguin, si escau. En el cas dels grans electrodomèstics (rentadores, frigorífics...) s'haurà de tornar el producte en les mateixes condicions que es va entregar i no se n'admetrà la devolució si s'ha utilitzat (llevat de les proves efectuades per l'instalador).
Les despeses de matriculació i els impostos corresponents no s'hi inclouen i correran a càrrec del comprador. El venedor, després d'haver comprovat el perfecte estat del producte, en restituirà l'import en un termini de 14 dies naturals següents al dia en què el comprador li faci arribar l'anulació de la comanda. Més informació sobre l'exercici del dret de "desistiment" i Formulari de desistiment en el teu perfil.

Tractament de dades amb finalitats contractuals

Tratamiento de datos con finalidades contractuales
Les dades que vostè ens faciliti seran incorporades en un fitxer titularitat de Wivai (NIF A-58.481.730) amb la finalitat de donar compliment i gestionar la seva sol·licitud.Wivai l'informa que, per poder donar compliment i gestionar la seva solicitud, es comunicaran als proveïdors dels articles o productes sol·licitats les dades personals que siguin estrictament necessàries per gestionar i efectuar el lliurament de l'article adquirit en el lloc que vostè ens hagi indicat.

Exercici de drets en relació a el tractament de dades de caràcter personal
Podrà accedir, rectificar i cancel·lar les dades proporcionades, així com oposar-se al seu tractament, en els termes i condicions que preveu la normativa de protecció de dades, dirigint-se a la seu social de Wivai situada a la Gran Via de les Corts Catalanes 159-163, planta 8a (08014 Barcelona).

Tribunals competents

En cas de controvèrsia, el comprador accepta sotmetre's als jutjats i tribunals de la ciutat on li consti al venedor que el comprador té el seu domicili habitual.

Dades de Wivai

Denominació social: Wivai Selectplace, S.A.U. (Wivai)
NIF: A-58481730 Gran Vía de les Corts Catalanes 159-163, planta 8ª 08014 Barcelona España
Registro Mercantil de Barcelona, full 114221, foli 52, llibre 8567, volum 9373.
Adaptació a la LSA: inscripció 3a del foli 50420
Contacta amb nosaltres aquí.

Atenció al client

Wivai s'ha dotat d'un servei d'ajuda i atenció a client encarregat d'atendre i resoldre les consultes més comunes i les queixes i reclamacions dels seus clients. Els clients poden presentar les seves consultes, queixes reclamacions davant el servei d'atenció a client.

El Servei d'Atenció al Client disposa d'un termini màxim d'un (1) mes per resoldre les reclamacions. En cas de disconformitat amb la resolució o si ha transcorregut el termini indicat sense que s'hagi emès cap pronunciament, el client pot formular la seva reclamació davant els serveis de consum.


MyBox Sistemes de seguretat i protecció + 36 mesos de servei

Quin servei s’ofereix?

Un dels següents:
MyBox Alarma Llar, consistent en la instal·lació i manteniment d’una alarma de seguretat a la llar + 36 mesos de servei d’assistència per part de Securitas Direct, SAU.
MyBox Alarma HolaBank, consistent en la instal·lació i manteniment d’una alarma de seguretat a la llar + 36 mesos de servei d’assistència per part de Securitas Direct, SAU. A més, inclou un servei addicional de custòdia de claus.
MyBox Protecció Sènior és un servei de protecció personal, dins i fora de casa, mitjançant un dispositiu central i rellotge de polsera per al seguiment. Inclou 36 mesos de servei d’assistència per part de Securitas Direct, SAU. Aquest servei té modalitat Single (amb un rellotge de seguiment) o Duo (amb dos rellotges de seguiment).
MyBox Càmera Arlo, consistent en videovigilància domèstica intel·ligent que es pot controlar mitjançant l’smartphone, la tauleta o l’ordinador, gràcies a l’aplicació disponible per a iOS, Android, Apple TV i navegador web. Inclou 36 mesos de servei de manteniment per part de Securitas Direct, SAU i emmagatzematge al núvol. Aquest producte s’ofereix exclusivament amb la contractació d’una assegurança de la llar en la modalitat MyBox Llar.

Qui presta el servei?

Securitas Direct, SAU, amb domicili al c. Priégola, núm. 2 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), i amb CIF A-26106013.
Securitas Direct, SAU instal·la el sistema de seguretat (l’alarma), s’ocupa de fer-ne el manteniment i al mateix temps és qui ven l’equip de seguretat i altres elements que pugui contractar el client. La contractació de l’alarma i el lliurament de la resta d’elements de seguretat oferts té lloc en un moment posterior, entre el client i Securitas Direct, SAU.

Qui comercialitza el servei?

Wivai Selectplace SAU, amb domicili a la Gran Via de les Corts Catalanes, 159, 08014 Barcelona. CIF A-58481730. Wivai Selectplace SAU també és l’empresa que cobrarà les quotes mensuals del servei mitjançant càrrec domiciliat: Rebut Únic MyBox. Amb aquesta modalitat, CaixaBank, SA li carregarà de manera unificada tots els rebuts pertanyents a la modalitat MyBox.

Quin preu té el servei?

El preu total que pagarà pel servei durant els 36 mesos varia segons el territori on es contracti el servei.

  • PVP de l’Alarma Securitas Direct Llar + servei de 36 mesos MyBox, referència 31001400: 1.873,08 € a la Península i les Balears; 1.656,36 € a les Canàries; 1.609,92 € a Ceuta i Melilla.
  • PVP de l’Alarma Securitas Direct HolaBank + servei de 36 mesos MyBox, referència 31001500: 2.374,20 € a la Península i les Balears; 2.098,44 € a les Canàries; 2.039,40 € a Ceuta i Melilla.
  • PVP de Nou Protecció Sènior Single (1 rellotge) + servei de 36 mesos MyBox, referència 31011300: 1.188 €.
  • PVP de Nou Protecció Sènior Duo (2 rellotges) + servei de 36 mesos MyBox, referència 31011400: 1.908 €.
  • PVP de MyBox Càmera Arlo + servei de 36 mesos, referència 31001900: 288 €.

Si contracta el MyBox Sistema de seguretat i protecció que ofereix Wivai Selectplace, SAU pagarà el preu total que s’indica mensualment abonant les quotes següents durant 36 mesos.

  • Quota de l’Alarma Securitas Direct Llar + servei de 36 mesos MyBox, referència 31001400: 52,03 € a la Península i les Balears; 46,01 € a les Canàries; 44,72 € a Ceuta i Melilla.
  • Quota de l’Alarma Securitas Direct HolaBank + servei de 36 mesos MyBox, referència 31001500: 65,95 € a la Península i les Balears; 58,29 € a les Canàries; 56,65 € a Ceuta i Melilla.
  • Quota de Protecció Sènior Single (1 rellotge) + servei de 36 mesos MyBox, referència 31011300: 33 €.
  • Quota de Protecció Sènior Duo (2 rellotges) + servei de 36 mesos MyBox, referència 31011400: 53 €.
  • Quota de MyBox Càmera Arlo + servei de 36 mesos, referència 31001900: 8 €

El preu és per la instal·lació i manteniment + els 36 mesos de servei d’assistència, i és vigent fins al 31/01/2022.

A qui pagaré el servei?

Wivai Selectplace, SAU i Securitas Direct, SAU han convingut una cessió dels crèdits que Securitas Direct, SAU tingui davant dels clients que contractin el seu servei mitjançant Wivai Selectplace, SAU, de manera que, encara que el contracte el signi amb Securitas Direct, SAU i Securitas Direct, SAU sigui qui li presta el servei mensualment, ha d’abonar la quota mensual pactada a Wivai Selectplace, S.A.U..

Securitas Direct, SAU li comunicarà a vostè la cessió del crèdit a Wivai Selectplace, SAU en el moment en què contracti el servei, perquè en tingui constància efectiva

Wivai Selectplace, SAU li cobrarà les quotes mensuals mitjançant càrrecs domiciliats, però ha de tenir en compte que pactarem que vostè no tindrà dret de devolució del rebut sempre que el posem a la seva disposició amb com a mínim 4 setmanes d’antelació a la data prevista perquè li fem el càrrec.

Em puc donar de baixa del servei quan vulgui? En aquest cas, continuaré pagant la quota mensual?

En contractar el MyBox Sistemes de seguretat i protecció, vostè es compromet a pagar mes a mes pel servei que li presta Securitas Direct, SAU, de manera que, si en algun moment se’n vol donar de baixa, ho pot fer i deixarà de pagar la quota mensual.

No obstant això, ha de mantenir obligatòriament el servei contractat un període mínim de 36 mesos, per amortitzar els equips de seguretat instal·lats per Securitas Direct, SAU. Si optés per donar-se de baixa del servei abans que hagin transcorregut els primers 36 mesos, li correspondrà una penalització en concepte de cost dels equips i dispositius de seguretat instal·lats de fins a 439 € sense impostos per als sistemes d’alarma i Protecció Sènior i de 288 € (impostos inclosos) per a MyBox Càmera Arlo + servei de 36 mesos (Pro3 i Pro2).

Aquesta penalització es reduirà en proporció als mesos en què vostè hagi estat al corrent del pagament de les quotes i, a diferència de les quotes mensuals, la cobrarà directament Securitas Direct, SAU.

Puc desistir del contracte que signi amb Securitas Direct, SAU?

Sí. Té 14 dies naturals des que signi el contracte amb Securitas Direct, SAU, sense necessitat de justificació, per desistir del contracte. Les condicions per exercitar aquest dret es detallen en el contracte amb Securitas Direct, SAU.