Sense interessos ni comissions

Finançament de CaixaBank

Enviament i devolució gratuïts

0% TAE - Enviament i devolució gratuïts

Mètodes de pagament

Disposes de les formes de pagament següents, segons el producte seleccionat:

  • Pagament al comptat: mitjançant targeta, sense finançament. Opció de pagament disponible per a tot el catàleg de productes.
  • Pagament mitjançant finançament1 sense interessos ni despeses (TAE 0 %2, TIN 0 %): opció de pagament disponible per als productes en què s’ofereixi el finançament expressament mitjançant les opcions següents:
    - Pagament amb préstec concedit per CaixaBank, S.A.
    - Pagament amb una targeta de CaixaBank Payments & Consumer E.F.C., E.P., S.A.U. que admeti fraccionament.

1. Finançament ofert mitjançant préstec amb CaixaBank, SA o mitjançant targeta amb CaixaBank Payments & Consumer, EFC, EP, SAU per adquirir el producte en exclusiva a Wivai Selectplace, SAU i pel preu total que s’indica. El finançament queda subjecte a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de les entitats.

2. Exemple representatiu calculat per finançar l’import total del producte (per exemple, d’un import de 1.309 €): TAE 0 %. TIN 0 %. Termini: 30 mesos. Import total degut: 1.309 €. Import de les quotes mensuals: 29 quotes de 43,63 € i una última quota de 43,73 €. Cost total del crèdit: 0 €. Sistema d’amortització francès. El PVP i l’import total a terminis en aquest cas també serien de 1.309 €.

CaixaBank, S.A., entitat agent de l’emissora de la targeta, l’entitat híbrida de pagament CaixaBank Payments & Consumer, EFC, EP, SAU, amb CIF A-08980153 i domicili social Avenida de Manoteras nº 20. Edificio París. 28050 Madrid. Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 36556, foli 29, full M-656492, i inscrita en el Registre Oficial d’Entitats del Banc d’Espanya amb el codi 8776. El sistema de protecció de fons de clients usuaris de serveis de pagament triat per CaixaBank Payments & Consumer, EFC és el dipòsit en un compte separat obert a CaixaBank, S.A.